CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TM-DV ANH KIM
21-23 Trang Tử, Phường 14, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, VN
ĐT: (08) 3855 2033  -  3855 4644   -   Fax: (08) 3859 0757
DĐ: 0903 804 244 - Email: baobinhuaanhkim@gmail.com

         
BaoBiNhuaAnhKim.com - 01
BaoBiNhuaAnhKim.com - 02
BaoBiNhuaAnhKim.com - 03
BaoBiNhuaAnhKim.com - 04
BaoBiNhuaAnhKim.com - 05
BaoBiNhuaAnhKim.com - 06
BaoBiNhuaAnhKim.com - 07
BaoBiNhuaAnhKim.com - 08
BaoBiNhuaAnhKim.com - 09
BaoBiNhuaAnhKim.com - 10
BaoBiNhuaAnhKim.com - 11
BaoBiNhuaAnhKim.com - 12
BaoBiNhuaAnhKim.com - 13
 

Túi bạc mờ xếp hông đựng được cà phê, có nhiều kích cỡ

Túi bạc mờ xếp hông đựng được cà phê, có nhiều kích cỡ
 


 
Lên đầu trang   Trở lại  

Túi Nhôm - Bạc

Túi bạc màu đựng được các loại sản phẩm - 01
Túi bạc màu đựng được các loại sản phẩm - 01
Túi bạc nhiều màu, đựng được các loại sản phẩm - 02
Túi bạc nhiều màu, đựng được các loại sản phẩm - 02
Túi bạc màu vàng xếp hông đựng được cà phê, trà. Hút được chân không
Túi bạc màu vàng xếp hông đựng được cà phê, trà. Hút được chân không
Túi bạc màu vàng xếp hông đựng được cà phê, trà
Túi bạc màu vàng xếp hông đựng được cà phê, trà
Túi bạc màu đỏ và nhiều màu khác đựng được các loại sản phẩm màu
Túi bạc màu đỏ và nhiều màu khác đựng được các loại sản phẩm màu
Túi đáy đứng màu đỏ có zipper đựng được các loại cà phê, trà, mỹ phẩm…
Túi đáy đứng màu đỏ có zipper đựng được các loại cà phê, trà, mỹ phẩm…
Túi đáy đứng màu xanh có zipper đựng được các loại cà phê, trà, mỹ phẩm…
Túi đáy đứng màu xanh có zipper đựng được các loại cà phê, trà, mỹ phẩm…
Túi đáy đứng màu vàng có zipper
Túi đáy đứng màu vàng có zipper
Túi đáy đứng có zipper bạc bên trong đựng được cà phê, trà, mỹ phẩm, có nhiều kích cỡ
Túi đáy đứng có zipper bạc bên trong đựng được cà phê, trà, mỹ phẩm, có nhiều kích cỡ
Túi bạc sữa có zipper đáy đứng, đựng được các loại trà, cà phê, mỹ phẩm, có nhiều kích cỡ
Túi bạc sữa có zipper đáy đứng, đựng được các loại trà, cà phê, mỹ phẩm, có nhiều kích cỡ
Túi zipper đáy đứng vàng trong có nhiều kích cỡ
Túi zipper đáy đứng vàng trong có nhiều kích cỡ
Túi bạc nhôm có miệng dán, có nhiều kích cỡ
Túi bạc nhôm có miệng dán, có nhiều kích cỡ
Túi bóng xếp hông đựng được các loại trà, cà phê, có nhiều kích cỡ
Túi bóng xếp hông đựng được các loại trà, cà phê, có nhiều kích cỡ
Túi bạc xếp hông đựng được các loại trà, cà phê, có nhiều kích cỡ, hút được chân không
Túi bạc xếp hông đựng được các loại trà, cà phê, có nhiều kích cỡ, hút được chân không
Túi bạc mờ bóng xếp hông đựng được cà phê, trà, có nhiều kích cỡ
Túi bạc mờ bóng xếp hông đựng được cà phê, trà, có nhiều kích cỡ
Túi bạc bóng xếp hông đựng được cà phê hạt, café bột và các loại khác, có nhiều kích cỡ
Túi bạc bóng xếp hông đựng được cà phê hạt, café bột và các loại khác, có nhiều kích cỡ
Túi trà có in sẵn hoa văn, đáy đứng, có zipper
Túi trà có in sẵn hoa văn, đáy đứng, có zipper
Túi cà phê đáy đứng có zipper đựng được 500g
Túi cà phê đáy đứng có zipper đựng được 500g
Túi trà xếp hông có nhiều màu, giữa trong suốt thấy bên trong có in sẵn hoa văn
Túi trà xếp hông có nhiều màu, giữa trong suốt thấy bên trong có in sẵn hoa văn
Túi xếp hông có nhiều màu đựng các loại trà, cà phê...
Túi xếp hông có nhiều màu đựng các loại trà, cà phê...
Túi cà phê xếp hông đựng được 100g
Túi cà phê xếp hông đựng được 100g
Túi cà phê xếp hông đựng được 500g
Túi cà phê xếp hông đựng được 500g
Túi cà phê xếp hông đựng được 1kg, có nhiều mẫu
Túi cà phê xếp hông đựng được 1kg, có nhiều mẫu
Túi bạc nâu đựng dược cà phê bột, cà phê hạt và các loại khác
Túi bạc nâu đựng dược cà phê bột, cà phê hạt và các loại khác
Túi trà có zipper đáy đứng, đựng 100g, 250g
Túi trà có zipper đáy đứng, đựng 100g, 250g
Túi trà xếp hông nhiều màu có in sẵn hoa văn đựng 500g
Túi trà xếp hông nhiều màu có in sẵn hoa văn đựng 500g